AIR OZON

Hoşgeldiniz

ozon-jenaratorleri
AIR OZON ile Sağlıklı yaşam alanları...

OZON UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI
  • Sanayi kuruluşları
  • Otel ve işletmeleri
  • Hastane ve sağlık kuruluşları
  • AVM ve toplu alanlar
  • Ofis, ev ve araçlar

Hijyen, bakteriyel kontrol, koku ve renk giderimi, enerji tasarrufu gibi konularda, inceleme, ölçümleme, projelendirme, kurulum ve pilot çalışma hizmetleri

AIR OZON olarak ozon teknolojini kullanmak üzere  geliştirdiğimiz ürünlerimizle
"Sağlıklı yaşam alanları" yaratıyoruz.
 

kotukokuKoku Giderimi 

Kapalı ortamların en büyük sorunu koku giderimidir. Sağlıklı bir yaşam alanın olması için havanında temiz ve güzel kokması önemlidir. Ozon ile sigara dumanı, pis kokular, küf gibi sorunlar ve istenmeyen kokular ortadan kalkar.   detaylar »

temizhava

Hava Dezenfeksiyonu

Havada bulunan mikroorganizmaların yok edilerek steril bir hava ortamı sağlanması ozon ile mümkün olmaktadır. Bu sayede kapalı alanlarda ameliyat odası sterilizasyon seviyesine ulaşmak mümkündür. Klimalarda biriken lejyoner mikroplarını da yok etmek ancak ozon uygulamasıyla mümkündür. Ayrıca her türlü kapalı mekan ortamlarındaki havada mevcut toz, sigara dumanı gibi partiküllerin yere çökertilerek havanın temizlenmesi sağlanmaktadır. detaylar »

sogukhava

Soğuk Hava Depoları

Soğuk hava depolarında ortamda bulunan mikroorganizmalar muhafaza edilen üründe bozulmaya sebep olmaktadır. Hava ortamında askıdaki toz tanecikleri de üzerlerinde mikrop barındırırlar. Soğuk hava depolarında Ozon uygulaması hem toz taneciklerini aşağıya çökertir hem de tüm mikrobiyal yükü düşürerek ürünlerin daha da uzun dayanmasını sağlar. Frigorofik TIR ve konteynerlerde ise ürünlerin taze halde daha uzak mesafelere taşınmasına imkan verir. detaylar »

atiksu

Atık Su Arıtma

Bilinen tüm yöntemlerden daha etkili ve daha ucuz bir yöntem olan ozon kullanımı ile arıtma sonucu atık suda koku, renk, kimyasal, metal, bakteri-virüs, koi (kimyasal oksijen ihtiyacı) giderimi yoluyla deşarj parametreleri, geri kullanım ve tasarruf sağlanır. detaylar »

icmesuyu

İçme Suyu Dezenfeksiyonu

Ozon , klorla karşılaştırıldığında en önemli avantajı kanserojen TRI-HALOMETAN ( THM ) ve haloasetik asit oluşturmamasıdır. Ozonlama ile kaynak sularının doğal özellikleri korunabiliyor. Bu yüzden dünya genelinde ozonlama tekniği kullanılmaktadır. Amerika'da 1982 yılında su dolumunda, güvenle kullanılabilir GRAS (Generally Recognized As Safe) kategorisine girmiştir. detaylar »

yeralti

Yeraltı Suları Remedisyonu

Ozon kullanarak yeraltı sularına uygulanan remedisyon işlemi ile klorbenzen, fuel-oil, triklorobifenil, pentaklorofenol, piridin, kloroform, naftalin, toluen, oksilen gibi zararlı kimyasal maddelerin daha az toksik yan ürünlere ya da karbondioksit, su ve yağ asidi gibi toksik olmayan son ürünlere dönüşümleri sağlanır. detaylar »

havuz

Havuz Suyu Dezenfeksiyonu

Kullanılan havuz kimyasallarında %90 a varan tasarruf sağlar. Havuzun işletme ve ölü sezon maliyetini oldukça düşürür. Zaman ve personel tasarrufu sağlar. Düzenli test periyodunu ve maliyetini düşürür. Mantar, virüs, bakteri, küf, maya ve mikropları yok eder. Sudaki koku ve bulanıklığı giderir, yosunlaşmayı engeller. Suyu oksijen bakımından zenginleştirir. Klora göre 3125 kat daha etkili, fakat klorun aksine sağlıklı ve güvenlidir. Klordan daha güçlü olarak Cryptosporidium'a karşı tek bilinen dezenfektandır. Ayrıca ozondan, trihalometan ve haloasetik asit gibi klorlama ile ilişkili sağlığa zararlı yan ürünler de ortaya çıkmaz. İnsan vücudundaki deri, damar, kemik ve saç tahribatların sona erdirir. Mayo, havlu vb. tekstil ürünlerinin havuz suyundan kaynaklı yıpranmalarını önler. detaylar »

suturunleri

Su Ürünleri

Ozon su ürünlerinde su kalitesini arttırır, daha hızlı büyüme ve daha az fire elde edilir, daha sağlıklı gelişme sağlar, DO seviyelerini arttırır, yemlerdeki mikropları öldürür. Ürün işlemede Salmonella, Listeria ve E-Coli gibi bakterileri yok eder. Ürünün raf ömrünü ve nakliye mesafesini arttırır.

tarim

Tarım ve Gıda Sektörü

Klora oranla 3125 kat etkili olan Ozon (O3) 1982 yılında Amerika'da su dolumunda güvenli GRAS (Generally Recognized As Safe) kategorisine girdi. 2001 yılında Amerikan FDA (The U.S. Food and Drug Administration) ilaç ve gıda idaresi tarafından gıda işletmelerinde dezenfeksiyon elemanı olarak, gıda içeriği olarak ve de gıda ürünleri hazırlama, paketleme ve saklama aşamalarında kullanılabilir madde olarak onaylandı. 2003 yılında Amerikan NOP (National Organic Program) milli organik programı tarafından ''organik'' etiketli ürünlerin hazırlanmasında kullanılabilir maddeler listesine alındı. detaylar »

meyve

Meyve Sebzelerin Korunmasında

Ozon, meyve sebzeler için mevcut engüçlü oksidandır. Oksijen dışında atık maddesi yoktur böylece organik tarımda da kullanılabilir. Toplam mikrobiyal yük (tbc/tvc), koliform, kimyasal kalıntılar, pestisitler (tarım ilaçları), kükürt vs. meyve sebzelere ozon uygulamasıyla %99 oranına kadar azalmaktadır böylece depolama ve raf ömrü süreleri önemli oranda artmaktadır. Bu sayede uzun mesafelerde yapılan taşımalarda hem mesafeleri hem de taze kalma sürelerinı uzatmak mümkün olmaktadır. detaylar »

Endüstriyel Koku Kontrolü

Ozon gazı yıllardır bir çok alanda başarıyla uygulanmaktadır. Peki Ozon gazının endüstriyel koku kontrolündeki gücünü biliyor musunuz?  detaylar »

hayvancilik

Hayvancılıkta

Veterinerlik ve hayvancılıkta; enfeksiyon giderilmesinde , ortamdaki koku , bakteri ve virüslerin giderilmesinde ozon uygulamaları yapılmaktadır. detaylar »

tavukculuk

Tavukçulukta

Tavuk çiftliklerinde ozonla dezenfeksiyon sayesinde tavukların steril ortamda daha çabuk ve daha sağlıklı büyümeleri mümkün olmaktadır. detaylar »

seracilik

Seracılıkta

Seralarda , sera içi havasının yüksek nemli ve ılık olması bitkinin hastalanması için çok uygun bir ortam yaratmaktadır. Bu nedenle üretimin yapıldığı seraların hastalık yapıcı organizmalardan arındırılması gerekmektedir, bu da ozon uygulamaları sayesinde mümkündür. detaylar »

konserve

Konserve Gıdaların Korunması

Konserve yapılacak gıdalar üzerindeki toz, toprak, tarımsal ilaç ve benzeri yabancı maddelerin uzaklaştırılması ve mikroorganizma yükünün (tbc/tvc) azaltılması ayrıca kutuların dezenfeksiyonu işlemlerinde ozon uygulamaları kimyasal maddelerin yerine çok daha etkin, ekonomik ve oksijen dışında hiç bir atık oluşturmaması sebebiyle tamamen çevre dostu bir çözümdür. detaylar »

suturunleri

Süt Ürünlerinde

Mandıracılık sektöründe ozon uygulamaları üretim alanlarının ve depoların dezenfeksiyonu ile ürün kalitesinde ve ürünün raf ömrünün uzamasında etkili olmaktadır. detaylar »

dondurulmusgida

Dondurulmuş Gıdalarda

Dondurularak işlenen ürünlerde mikroorganizmaların tamamı ölmez, uygun şartlar oluşunca tekrar hızla çoğalırlar. Bu sebeple dondurmadan önce mikrobiyal yükü en aza indirmek önem kazanır, ozon bunun için en ideal uygulamadır. detaylar »

et

Et İşleme Tesislerinde

Et işletmelerinde ürünü, çalışma alanını, yerleri ve duvarları dezenfekte etmek gerekir. Klor kullanıldığında et ile reaksiyona girip toksik ve kanserojen olan Tri-Halometan (THM) oluşturur ve etin kalitesini düşürür. Avrupa birliği 2009 itibariyle klorla işlenmiş et ürünlerinin ithalatını kesinlikle yasaklamıştır. Ozon ise doğal bir dezenfektan olup klordan 3125 kat daha güçlüdür ve oksijen dışında atık madde oluşturmaz. Organik ürün imalatında da kullanılabilir. Escherichia coli ve salmonella typhimurium gibi mikro organizmalar ozonla dezenfeksiyon sonucu yok edilmektedirler. Bu sayede tüm et ürünlerinde raf ömrü ve nakliye mesafeleri büyük ülçüde uzamaktadır. detaylar »

hastane

Genel Tıp

Ozon uygulaması, iç organlar ve endokrin bezlerinin metabolik işlevlerini arttırır ve bunun sonucu olarak 30 Dakikalık bir seansla 250-500 kalori yakılmasını sağlar. Laktik asiti parçalayarak kasların gevşemesini sağlar.Kan dolaşımını artırarak incinmiş kasların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Mikroorganizmaları (Virüs, bakteri, maya, küf, mantar vb.) yok eder. Organların ve iç salgı bezlerinin metabolik süreçlerini hızlandırır. Kronik yorgunluk tedavisinde kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun doğal toksin arındırma (detoxification) sürecine yardım eden oksijen miktarını artırır. Vücut, pestisitler (tarım ilaçları), ilaç artıkları, asidik artıklar gibi birikmiş toksinlerden temizlenir. Adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlar. Depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. Bakteriyel ve viral enfeksiyonları engeller.Interleukin II, Gamma Interferon gibi anti-kanser maddelerinin üretimi artar. Tümör nekrozu faktörünün 500 kata kadar olmak üzere azallttığı çalışmalar sonucu gözlemlenmiştir. detaylar »

dis

Diş Sağlığı

Diş hekimliğinde, Ozon tedavileri uzun yıllardır uygulanmaktadır. Ozon bakteri, mantar ve virüslere karşı natürel biocide'dir. Muayenehane ortamının dezenfeksiyonunda (koku giderimi ve havanın temizlenmesi), Tedavi esnasında gargara suyunda, Aerotörlerde kullanılan suyun dezenfeksiyonunda ve genel hijyen sağlamada (el, cihaz ve yüzey temizliğinzde) ozon kullanılmaktadır. detaylar »

dermatoloji

Dermatoloji ve Cilt Bakımı

Daha temiz daha yumuşak ve yenilenmiş bir cilt sağlar. Mikroorganizmaları (virüs, bakteri, maya, küf, mantar vb.) yok eder. Hücrelerin nefes almasını normal hale getirir. Derinin üçüncü bir böbrek yada ikinci bir akciğer sistemi gibi çalışmasını sağlanır. Genç, sağlıklı ve parlak görünümlü bir cilt, sıkı ve pürüzsüz görünüm oluşmasını sağlar. detaylar »